نجف دريابندري را از دست داديم اما چيزي كه ته دل مان را قرص مي كند آثار به جا مانده از اوست.

به همين بهانه نگاهي به كتاب<<چنين كنند بزرگان>> انداخته ايم كه بي شك در زمينه ترجمه آزاد و همچنين زبان طنز جاري و بومي شده آن؛ يكي از آثار شاخص به حساب مي آيد.

به گزارش رومچه اين كتاب روايت زندگي چند شخصيت بزرگ تاريخي به زبان طنز است كه تلفيق جالبي از واقعيت هاي تاريخي و نگاه طنزآلود نويسنده به داستان زندگي آنهاست. اين تركيب در كنار ترجمه دلبخواهانه و البته هوشمندانه نجف دريابندري تبديل به يك اثر طنز آموزشي به لحاظ فرم و محتوا شده است! يكي از نكات ديگري كه اين روايت تاريخي و طنز آن را خاص مي كند اهميت پانويس هاي كتاب است كه گاه از خود متن هم خنده دارتر مي شوند!

بيشتر بزرگان اين كتاب از شخصيت هاي خون خوار تاريخي هستند اما شكل روايت به گونه اي است كه علي رغم شرح قساوت؛ كشت و كشتار و شكنجه دادن آنها، نه تنها ذهن خواننده معذب و مكدر نمي شود بلكه با خنده و علاقه خاصي؛ تمامي نقاط سياه و خونين تاريخ را پيگيرمي شود! البته اين خنده پس از مدتي تبديل به تفكر و انديشه در خصوص انسان و بي رحمي ها و خوهاي پست تر از غرائز حيواني در وجود او مي شود! در اصل ذات طنز نيز؛ همين است: خنده توام با انديشه و توجه ويژه به انسان هايي كه بويي از انسانيت نبرده اند!

در زير چندين عبارت و روايت از توصيف چگونگي قتل عام ها توسط اين بزرگان منفور را مي آوريم تا ببيند چگونه مي توان با زبان طنز، خونين ترين فجايع را طوري نشان داد كه خوانندگان را ضمن دور كردن از فضايي سياه و خوف ناك، در عين حال آنها را با لبخندي به غور و تفكر در فلسفه اين كشت و كشتارهاي حريصانه و بي سرانجام واداشت ؛ روح بزرگ نجف دريابندري خندان؛ با اين چنين آثاري درخشان .

چنين كشتند بزرگان:

- رومي ها به شهرشان خيلي علاقه داشتند و پايشان را از شهر بيرون نمي گذاشتند مگر براي كشتن اقوام همسايه!

- از ديد دشمنان؛ هانيبال آدم مزخرفي بود چون آنها را غافگيرانه مي كشت معلوم نيست چرا آنها توقع داشتند كه او بايد اول خبرشان مي كرد و بعد مي كشت!

- معلوم نيست چرا بطلميوس چهاردهم دو روز قبل از به تخت نشتستن كلئوپاترا و بطلميوس پانزدهم توي يك حوض غرق شد البته فقط سرش توي آب بود و اين ابلهانه ترين شكل غرق شدن بود!

- از قضا عمر بطلميوس پانزدهم هم چندان دراز نبود چون كلئوپاترا مختصر زهري به او خورانده بود اما در عوض كلئوپاترا خواهرش را زهر نداد بلكه شخص ديگري را وادار كرد كه به او زهر بخوراند.

- قيصر كار فرهنگي هم مي كرد او كتابي نوشت كه درباره خاطرات قتل عام هايش بود

- يك روز نرون از افكار سنكا حوصله اش سر رفت و به او گفت كه برود و بميرد و سنكا هم رفت و مرد! نرون نفوذ كلام زيادي داشت

- نرون تا بيست سالگي هيچ اقدامي براي كشتن مادرش نكرد تازه آنوقت هم بخاطر معشوقه اش اين كار را كرد!

- درآورده بودند كه اگرپينا شوهرش كلوديوس را مسموم كرده بود اما دليل نمي شود كه اگر يك خانم محترم قبلا سابقه مسموم كردن چندين نفر را داشته باشد اين يكي را هم او مسموم كرده باشد!

- اسكندر مقدوني به اسكندر كبير معروف است چون بيش از بقيه اسكندرها آدم كشت!

- روزي اسكندر با كسي كه او را دوست نداشت به لب پرتگاه رفت؛ روز بعد، مردم جسد آن فرد را ته دره پيدا كردند. البته اينكه اسكندر او را هل داده، سهل ترين نتيجه اي است كه مي توان از آن قضيه گرفت!

- اسكندر يك بار سيزده نفر را اعدام كرد چون برخلاف نظر اسكندر،آنها اعتقاد داشتند:<<او نمي تواند زاده يك مار باشد>>! مسلما اگر آنها خوب فكرش را مي كردند اين حرف را نمي زدند! بيشتر اتفاقات بدي كه براي آدم پيش مي آيد از بي فكري است!

- اسكندر همين كه زيرنظر ارسطو كتاب <<اخلاق نيكوماخوس>> را تمام كرد شروع كرد به آدم كشتن!او با كشتن تراسي ها و ايليري ها تمرين هاي اين كتاب را دوره كرد!

- آسيا براي اسكندر آمد داشت؛ چون توانست كلي هم؛ در آنجا آدم بكشد!

- اسكندر اسيرانش را يا شكنجه مي داد يا آنها را مي كشت و از همه بدتر اينكه آنها را مجبور مي كرد زبان يوناني ياد بگيرند!

- اسكندر بندرت دوستانش را مي كشت و اگر هم مي كشت كلي براي شان گريه مي كرد!

منبع : خبرآنلاين

پا نوشت : خبرگزاري فارس ، تسنيم ، خبرآنلاين، خبرگزاري مهر، رومچه ، آخرين اخبار، اخبار ايران، آخرين اخبار ايران، اخبار جهان ، اخبار

راهكارهاي كاربردي براي افزايش سرعت واي‌فاي‌هاي خانگي

رونمايي از لوح ثبت جهاني جنگل‌هاي هيركاني

درگذشت‌ مخزن‌الاسرار نفت ايران

مي ,كه ,اسكندر ,كشت ,هم ,كتاب ,مي كشت ,آنها را ,است كه ,كشت و ,را مي

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
behrooznaser palbmargnozinc shayancgrafik sniper20 sterbarmortna sepehrjandaghi7366 boshegan maadrac ali018 rozfarada